Aalund Business Insight – Revisionsbranchen – november 2015

Aalund Business Insight – Revisionsbranchen – november 2015

Danske virksomheders budskab til revisionsfirmaerne: ”Bliv dygtigere til rådgivning og vær mere proaktive”

Aalund har bedt den øverst placerede økonomske beslutningstager i 500 danske virksomheder om at udpege de områder, som hovedrevisionsfirmaet især bør bruge kræfter på at forbedre.

Der peges først og fremmest på, at den ydede rådgivning bør forbedres og øges. Det gælder både den daglige sparring om virksomhedens drift og processer og den mere langsigtede strategiske rådgivning. I sammenhæng hermed efterlyses der mere proaktivitet fra revisionsfirmaernes side dvs. at den ydede rådgivning sker uopfordret.

Virksomhederne udtaler blandt andet:

  • ”De skal udfordre os noget mere, stille spørgsmål til vores kontroller osv.”
  • ”De skal bidrage mere med feedback og udviklingsmuligheder for virksomheden”
  • ”Mere fokus på rådgivning om daglige, praktiske forhold i virksomheden”
  • ”De skal mere selvstændigt komme med input til forbedring af min forretning”
  • ”De skal være mere fremme i skoene med rådgivning – ikke først komme når vi spørger”
  • ”De skal være proaktive med anbefalinger til arbejdsprocesser hos os”

Virksomheder med 10-49 ansatte adskiller sig fra virksomheder i 50+ segmentet ved at efterlyse lavere priser og mere kundekontakt fra revisionsfirmaernes side. De større virksomheder peger i stedet på, at revisionsfirmaets forretningsforståelse og brancheindsigt bør forbedres.

Blandt de aller største virksomheder efterlyser flere, at revisionsfirmaerne øger den internationale kompetence, og at planlægningsevnen forbedres.


Figur 1

”Hvis hovedrevisionsfirmaet skal dygtiggøre sig yderligere i de næste 12 måneder, hvor synes du så især, at kræfterne skal bruges?”.REB-Business insigt-nov-2015-FIGUR1

Note: Da virksomhederne har mulighed for at afgive flere svar på spørgsmålet, kan summen af procenttal overstige 100.

Danske revisionskunder forventer uændret køb af rådgivningsydelser hos hoved- revisionsfirmaet i de kommende år

Aalund har bedt virksomhederne forudsige, hvordan købet af rådgivningsydelser fra hovedrevisionsfirmaet vil udvikle sig i de kommende år.

To ud af tre virksomheder forventer at købe de samme rådgivningsydelser som i dag – og næsten 20% forventer at købe flere. Forventningerne er stort set ens blandt store og små virksomheder, om end der blandt de største virksomheder findes lidt færre med positive forventninger. Det skal sandsynligvis ses i sammenhæng med udsigten til nye EU-regler, som begrænser visse virksomheders køb af rådgivning hos hovedrevisor.

Virksomheder, som forventer at købe flere rådgivningsydelser end i dag, udpeger især to områder; Først og fremmest rådgivning om skat, moms og afgifter og dernæst assistance ved køb eller salg af virksomhed.


Figur 2

”Hvis du ser et par år frem i tiden, hvordan forventer du så, at jeres køb af rådgivningsydelser fra hovedrevisionsfirmaet vil udvikle sig - dvs. ydelser, som ligger ud over den rene revisionsydelse?”REB-Business insigt-nov-2015-FIGUR2


Figur 3

”Hvilke nye rådgivningsydelser tænker du på?”REB-Business insigt-nov-2015-FIGUR3

Note:
1. Spørgsmålet er kun besvaret af virksomheder, som forventer at købe flere rådgivningsydelser.
2. Der er for få observationer til at særskilt resultat for topsegmentet kan vises.
3. Da virksomhederne har mulighed for at afgive flere svar på spørgsmålet, kan summen af procenttal overstige 100.

Om Aalund

Aalund har siden 1997 analyseret det danske revisionsmarked via den store årlige telefoninterview-undersøgelse ”Revisionsbarometret” samt en række enkeltstående kunde- og markedsanalyser. Aalund gennemfører lignende undersøgelser i flere Business-to-Business brancher inden for finans & professional services og tilbyder desuden en række onlineværktøjer inden for BtB salg & relationsbygning, intern kommunikation samt medarbejdertrivsel.