Kundemonitor

Kundemonitor

Kundemonitor er en helt ny måde at måle kundetilfredshed på.

Kundemonitor er udviklet specifikt til revisionsfirmaer, som fokuserer på små og mellemstore virksomheder (SVM), i samarbejde med de nordiske landes revisionsforeninger.

Med Kundemonitor kan revisionsfirmaer opnå viden om de 100 vigtigste kunders oplevelse af samarbejdet og på den måde styrke kunderelationen og mindske kundefrafald.

Revisionsfirmaet kan sammenligne egne resultater over tid med branchen som helhed og med bedste og dårligste resultater.

Kunderne deltager via webinterviews og er anonyme.
Det er kun firmaet selv og Aalund, der får adgang til undersøgelsens resultater.

Produktet er fleksibelt, således at firmaerne selv har mulighed for at bestille ekstra spørgsmål og temaer, definere egne resultatopdelinger og medtage flere end 100 kunder i undersøgelsen.Hvis du vil læse mere om Kundemonitor, kan du downloade vores informationsmateriale


Kundemonitor 2017