Markeds- og Kundeindsigt

Markeds- og Kundeindsigt

Revisionsbranchen 2018

Er en helt ny rapport af sin art i Danmark som henvender sig til revisionsbranchen. Rapporten belyser den aktuelle markeds- og kundesituation for revisionsvirksomhederne i Danmark baseret på telefoninterview med ca. 2.000 økonomiansvarlige fra Danske virksomheder med min. 10 ansatte.

Rapporten er baseret på data fra Revisionsbarometret fra Aalund.

Revisionsbarometret er Danmarks mest omfattende undersøgelse af virksomheders vurdering af revisionsfirmaerne og kortlægger også fremtidige behov for rådgivningsydelser. Undersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1997, hvor
Aalund designede værktøjet i dialog med de danske big four selskaber.

 

Markeds- og Kundeindsigt – Revisionsbranchen 2018 giver revisoren, uafhængigt af
størrelse, et solidt indblik i bl.a.:

  • Hvad driver kundeloyaliteten blandt virksomhederne?
  • Hvad driver kundetilfredsheden blandt virksomhederne?
  • Hvilke rådgivningsydelser efterspørger virksomhederne fra revisor?
  • Hvor stort er behovet for rådgivning om bl.a. digitalisering, skat, finansielle forhold?
  • Hvordan opfatter virksomhederne salgsaktiviteterne fra revisorerne?

 

Resultaterne er inddelt i forskellige segmenter, fx virksomhedsstørrelse, revisorstørrelse og landsdele. Rapporten tilbyder desuden historiske sammenligningstal tilbage til 2013.

Rapporten kan med fordel anvendes til udvikling af revisionsfirmaets kommende kunde- og markedsstrategi, herunder salgsindsatser og markedsføringstiltag.


Ønsker du at købe

Ved køb af rapporten leveres den som pdf fil sendt via e-mail.

Markeds- og Kundeindsigt – Revisionsbranchen 2018 koster 2.900 DKK + moms.

Ved erhvervelse af rapporten kontakt:


Christian Thorn
ct@aalund.com


Herunder ses indholdsfortegnelsen for rapporten og dermed et indblik i hvilke temaer rapporten belyser.

Share
+1
Share
Tweet