Organisations Dialog

Organisations Dialog

Organisations Dialog er en helt ny måde at arbejde med medarbejdertrivsel på.

En trivselsundersøgelse er typisk en medarbejdertilfredshedsvurdering, hvor hver parameter er tildelt en betydningsvægt, undertiden stillet op i et stramt modelapparat med ringe mulighed for kundetilpasning.

Organisations Dialog går ud på at lytte til medarbejdere og ledere i et forløb baseret på onlinedialog og har fokus på den efterfølgende handlingsplan.

Med Organisations Dialog sparer organisationens ledere og ikke mindst HR-afdelingen hundredvis af timer i forhold til en traditionel trivselsmåling.

Organisations Dialog er udviklet med henblik på kundetilpasning.

 


 

Share
+1
Share
Tweet