Hva gjør vi

Hva gjør vi

What-we-do-foto

Aalund er et nordisk analyse- og konsulentfirma som ble stiftet i 1990. Aalund har kontorer i Aarhus, København, Oslo og Malmö samt lisenstakere i blant annet Finland og Belgia.

Firmaet har rundt 40 fulltidsansatte.

Aalund har spesialisert seg på B2B-forskning og interne analyser. Vi tilbyr nettbaserte ledelsesverktøy med brukervennlig design. Med våre markedsanalyser kan private og offentlige organisasjoner oppnå bedre kunde- og markedsresultater.

Vi foretar analyser av organisasjoners kommunikasjon utad, for eksempel pressearbeid, og av alle bedriftens interessenter, men også av potensielle kundeemner.

I tillegg foretar vi analyser av hvordan organisasjoner håndterer sin interne kommunikasjon, ofte med særlig tanke på medarbeidertrivsel og effektivitet. Resultatene fra våre undersøkelser synliggjør styrker og svakheter i organisasjonenes interne og eksterne kommunikasjon, og på bakgrunn av det legger vi frem konkrete forslag til hvordan effektiviteten kan økes.Aalunds sosiale ansvar

Som bedrift vil Aalund gjerne gjøre en forskjell ved å ta sosialt medansvar og hjelpe mennesker i nød. Gjennom årene har Aalund derfor videreformidlet knapt 1 million kroner til ulike veldedighetsorganisasjoner. Dette er midler som er donert av bedriften selv og av medarbeidere og næringslivsjournalister i Norden. Nedenfor finner du en liste over donasjoner de tre siste årene:

Aalunds donasjoner