Intervju senter jobb

Har du lyst til å jobbe for oss

Vi søker med jevne mellemrom etter medarbeidere til deltidssjobb eller fulltidssjobb som telefonintervjuer i Danmark. Vi gjennomfører hovedsakelig intervju med bedrifter i de nordiske landene, men har også årlig flere undersøkelser som foregår på andre språk.

Man får opplæring hos Aalund Research Center, der arbeidet også utføres fra. Her får man en grunnutdannelse i vår måte å gjennomføre intervju på, kurs i dataprogrammet vi bruker, og en innføring i vår etikk og våre verdibegreper. En personlig coach vil følge opp de nye fra starten av.

Vi arbeider med prosjekter av 2-355 dages varighet. Arbeidstiden er fra 8.30 til 16.00 på de fleste prosjektene. Alle får en fast timelønn + 12,5 % feriepenger.

Man starter på en fast begynnerlønn, avhengig av eventuelle språkkunnskaper, og lønnen økes i takt med erfaring og utvikling.

Høres dette ut som noe for deg, skal du sende en søknad med CV til mail-adressen arc@aalund.com

Vi ser frem til å høre fra deg!


SE JOBBTILBUD HER:

Jobb til deg