GDPR

Deltakelse i et Aalund-intervju

Når du deltar i et intervju med Aalund, enten via telefon eller på nettet, vil du bli informert om følgende:

  • Formålet er med undersøkelsen
  • Hvilke persondata som lagres sammen med dine svar?
    Typisk er navn, telefonnummer og/eller e-postadresse.
  • Hvor lenge lagres dine persondata?
    Normalt ett år, men fem år hvis du blir spurt i intervjuet og gir aksept for å kansellere anonymiteten din i forhold til Aalunds kunde.

Behandling av persondata

1. Hvilke persondata registrer vi?

Aalund samler inn data for bruk i markedsundersøkelser og kundeundersøkelser. De typiske personidentifiserbare dataene vi registrerer er: navn, telefonnummer og/eller e-postadresse. Disse personopplysningene lagres sammen med svarene fra selve undersøkelsen, samt eventuelle bakgrunnsdata, for eksempel stilling, bedriftsstørrelse, geografisk område.

2. Hvor stammer persondata fra?

I noen tilfeller kjøper vi dine personlige data fra en ekstern leverandør som Bisnode A/S. I andre tilfeller mottar vi en kundedatabase fra vår kunde, samt at du eller ditt kontor ha gitt oss dine personlige data.

3. Hvordan bruker vi dine oplysninger?

Resultatene vil normalt bli presentert via www.aalundonline.com. Aalund-kunder kan se resultater basert på frekvenser og gjennomsnitt, og bare Aalund-ansatte kan få tilgang til de underliggende personopplysningene (typisk navn, telefonnummer og/eller e-postadresse).
I noen undersøkelser vil du bli spurt i intervjuet om du vil tillate Aalunds kunde å se svarene dine og dine personlige data. Hvis du gir tillatelse, vil Aalunds kunde kunne se det individuelle svaret og de personlige dataene som ligger bak (typisk navn, telefonnummer og/eller e-postadresse) samt bakgrunnsdataene som er knyttet til svaret, for eksempel. stilling, selskap, bedriftsstørrelse, geografisk område.

4. Hvor lenge lagres dine persondata?

Vi lagrer i utgangspunktet svarene dine i ett år. Da blir all personlig identifiserbar informasjon anonymisert.
Hvis du i løpet av intervjuet gir tillatelse til å kansellere anonymiteten din i forhold til Aalunds kunde vil alle personopplysninger bli anonymisert etter fem år i stedet for ett.

5. Hvilke underleverandører kan behandle dine persondata?

Da Aalund bruker forskjellige verktøy fra undersøkelse til undersøkelse, kan vi ikke oppgi nøyaktig hvilke underleverandører dine opplysninger kan komme i kontakt med her.
Normalt vil det imidlertid være leverandører for intervjuprogramvare, telefoni eller online hosting. Ta gjerne kontakt med oss og finn ut nøyaktig hvilke underleverandører dine data har vært i kontakt med.

6. Hva er dine rettigheder (innsyn og sletting)

Du kan alltid kontakte Aalund for informasjon om hvilken informasjon vi har om deg. Du kan også be oss om å rette opp eller slette informasjonen vi har. Aalund forbeholder seg imidlertid retten til å anonymisere din personlig identifiserbare informasjon i stedet for å slette eller endre dem.

7. Klage

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av informasjonen din, vennligst kontakt Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no
eller
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0152 Oslo

8. Kontakt

Du kan kontakte Aalund på følgende adresse:
Aalund
Prinsens gate 2
0152 Oslo
Tlf: 90 54 94 12
contact@aalund.com