Kundemonitor

Kundemonitor

Kundemonitor er et brukervennlig online-verktøy som er utviklet av Aalund. Det er et spesifikt fokus på de små og mellomstore revisjonsfirmaenes behov. Kundemonitor gir små og mellomstore revisjonsfirmaer mulighet til å få en bedre kjennskap til deres 100 viktigste kunder (eller flere) - slik at eventuelle problemområder kan kartlegges og forbedres.

Kundemonitor sitt formål er å styrke relasjonen til eksisterende kunder, og dermed forhindre frafall. Tilfredse kunder tiltrekker gjerne også nye kunder.

 

“Undersøkelsen gir oss både et godt sammenligningsgrunnlag i bransjen og nyttig informasjon om hvor vi står hos våre kunder. For å måle effekten av iverksatte tiltak over tid, er det viktig å følge opp undersøkelsen årlig. Vi har internt oppsummert hovedfunnene i undersøkelsen, både de gode og mindre gode.”

- Kent M. Kvalvik,

RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen A/S

 

Som revisjon eller regnskapsbyrå er det derfor viktig å identifisere hvilke klienter som fungerer som ambassadører, har behov for rådgivning eller i verste fall planlegger eller overveier å bytte selskap. Kundemonitor er et verktøy som skal bidra til bedre kundeinnsikt og forståelse av klientenes behov. Med andre ord, er verktøy som vil bidra til et konkurransefortrinn for deg og din bedrift.

Undersøkelsen gjennomføres via et kort spørreskjema hvor Aalund håndterer all kontakt med foretakets kunder, inkludert påminnelser og spørsmål som måtte komme fra klientene. Fokusområdene er knyttet kundetilfredshet, lojalitet i form av anbefaling og bytteintensjon, samt oppfølgende spørsmål forbundet med forbedringspotensialet.

Det er fullt mulig å legge til egne spørsmål om det er spesielle temaer du ønsker å belyse. Segmentering av resultatene er også mulig. Mange av våre eksisterende kunder har segmentert resultatene på region, partner, kundestørrelse (f.eks omsetning <5-10 mill og >10 Mill). Her er det bare fantasier som setter begrensningene.

For å lese mer om Kundemonitor, last ned vår informasjonsmaterial

Kundemonitor Norge 2016

... og lese hva andre sier om Kundemonitor:

Tidningen Balans - "Ta tempen på marknaden - så gick det i Norge"

 

Share
+1
Share
Tweet