Organisasjons Dialog

Organisasjons Dialog

Organisasjons Dialog er en helt ny måte å jobbe med medarbeidertrivsel på.

En trivselsundersøkelse er gjerne en evaluering av medarbeidertilfredshet, der hver parameter har fått tildelt en vekt med hensyn til betydning – i enkelte tilfeller ordnet etter en streng modell med små muligheter for kundetilpassing.

Organisasjons Dialog går ut på å lytte til medarbeidere og ledere i en prosess som bygger på nettbasert dialog og som legger vekt på den etterfølgende handlingsplanen.

Med Organisasjons Dialog sparer lederne og ikke minst HR-avdelingen i organisasjonen for hundrevis av arbeidstimer sammenlignet med en tradisjonell trivselsmåling.

Organisasjons Dialog er utviklet med tanke på kundetilpassing.

 


 

Share
+1
Share
Tweet