Internal Communication Manager

Internal Communication Manager

ICM är en intern kommunikationsundersökning som levereras i form av ett effektivt och användarvänligt onlineverktyg. ICM har till syfte att förbättra den interna kommunikationen som renodlad disciplin.

ICM bygger på onlineintervjuer med medarbetare och chefer. Det går att genomföra både större helhetsundersökningar och mindre uppdelade ad-hoc undersökningar. ICM har flera centrala områden och kommunikationsteman i utgångsläget men anpassas till innehåll och omfattning efter verksamhetens unika behov:

  • Intern kommunikation som helhet
  • Högsta ledningens kommunikation
  • Chefernas kommunikation
  • Verksamhetens strategi och mål
  • Förändringsprojekt bland verksamheten.

Ett effektindex visar organisationens effektivitets- och besparingspotential.