Kundmonitor

Kundmonitor

Kundmonitor är en helt ny typ av kund- och marknadsundersökning fokuserad på små och medelstora revisions- och redovisningsbyråer. Denna analys av kundnöjdhet och lojalitet genomförs i samarbete med branschorganisationen FAR, och går hand i hand med deras framtidsstudie som visar att proaktivitet och nytänkande är högt efterfrågade kompetenser i branschen idag.Kundmonitor är till för att hjälpa byråerna att uppnå och bibehålla den nivå som kunderna förväntar sig både idag och framöver, att stärka relationen till existerande kunder samt förhindra bortfall.

 

45ef44ab-d5d5-4f2a-91ce-3473260d20f4

5d8b8435-fd54-45ca-9f5d-9788544957a8


Idag är det nödvändigt för byråer att identifiera sina svagheter, styrkor och merförsäljningsmöjligheter för att behålla sina kunder och hålla dem nöjda så att de rekommenderar dem när tillfälle ges.

Undersökningen genomförs via en kort webbenkät där vi på Aalund hanterar all kontakt med byråns kunder. Fokusområdena är kundnöjdhet, lojalitet, nyskapandekraft, samt ett antal öppna frågar som fångar upp byråns förbättringspotential. Utöver att få tillgång till byråns egna resultat, kan man även jämföra dem med branschstandarden för att ta reda på sin potential i jämfört med andra byråer.

Kundmonitor är möjlig att anpassa efter byråns behov genom tillägg av exempelvis icke-anonyma svar, segmentering, merförsäljningsmoduler, egna frågor med mera.

För att läsa mer om Kundmonitor, ladda ned vårt informationsmaterial.

 


km-ref-3KM-ref-2

För att läsa mer om Kundmonitor, ladda ned vårt informationsmaterial

Kundmonitor 2017

”Information och bilder från Aalunds presentation under FARs branschdagar 2017 – mitt i förändringen – proaktivitet och kundinsikt är ett måste!”

Bilder från FARs branschdagar 2017

Resultat Kundmonitor 2016

I flertalet studier ser vi att arvodet i förhållande till utbytet av tjänsterna ofta är ett av de områden som företagskunderna är missnöjda med. Detta är en klart motsvarande uppfattning hos företagskunderna som intervjuas i Kundmonitor (både i 2015 och 2016) som är märkbart och tydligt ett av de områdena med mest missnöje.

Dock är inte alltid den självklara förklaringen till missnöje själva arvodet, utan snarare att byråerna brister i sin kommunikation gentemot kunden om vad de rent faktiskt betalar för – de är nöjda med output och leverans, men förstår inte vad som är bakomliggande det resultat som de är nöjda med.

Kommunikation, kundrelationer och proaktivitet är mantrat för alla i 2017!

Ladda ned rapporten nedan:

Resultat från Kundmonitor 2016

Studie - Kundorientering bland revisions- och redovisningsbyråer 2016

rev-red

I augusti 2016 genomförde Aalund en branschmätning bland revisions- och redovisningsbyråer. Resultaten visar hur byråerna ser på dem själva i förhållande till deras kundrelationer samt kundernas nöjdhet och behov. Dessa resultat sattes i relation till Kundmonitor 2015, där 1000 företagskunder svarade kring deras revisions- eller redovisningsbyrå.

Branschstudie 2016

Se vad andra säger om Kundmonitor

Våra senaste nyhetsbrev om branschen och Kundmonitor

Share
+1
Share
Tweet