Marknadsanalyser B2B

Marknadsanalyser B2B

Stakeholder Management

Vi genomför mätningar bland verksamhetens externa intressenter - till exempel: kunder, potentiella kunder, återförsäljare, leverantörer, dotterbolag, opinionsbildare, medarbetare och chefer. Vi ger råd om hur man uppnår ökad kundtillfredsställelse, kundrelationer byggnad och kundlojalitet samt hur man blir mer attraktiv på marknaden.

 

Marknadsundersökningsprodukter

Vi har under 25 år utvecklat lösningskoncept för problem som B2B-verksamheter ställs inför i sitt arbete över branschgränserna. Vi kallar dessa koncept för Aalund-produkter. De ger våra kunder tillgång till många hundra timmars utvecklande tankearbete inom bland annat områdena Customer Feedback, Kundtillfredsställelse, Brand Improvement, Marknadsövervakning och Business Opportunity Studies samt Win/Loss analyser.

 

Aalund branschanalyser

Varje år genomför vi en rad omfattande B2B branschanalyser inom telekommunikation, revision, business consulting, bank och pension. Analyserna ger ett underlag för förbättring av kund- och marknadsinsatserna och köps av ett flertal omfattande verksamheter i flera av de nordiska länderna.