PR Barometer®

PR Barometer®

PR Barometer® är Nordeuropas största kommunikationsundersökning. Den mäter journalisternas uppfattning om organisationernas och företagens pressarbete och allmänna mediaprofil. Undersökningen bygger på telefonintervjuer och genomförs i mer än 10 länder.

Resultaten från PR Barometer® levereras via ett användarvänligt onlinerapporteringssystem. Härifrån kan användarna synliggöra värdet av sitt pressarbete intern och följa framstegen på flera centrala kommunikationsområden.

Dessutom gör undersökningen det möjligt att göra jämförelser i förhållande till organisationer och företag efter eget val. Du kan arbeta både operativt och kortsiktigt eller strategiskt och långsiktigt med resultaten från PR Barometer®.

 

Resultat uppnås genom att fokusera på följande fyra centrala teman:

Aktiv kontakt
Generell kontakt
Image
Ledningen


Journalisters syn på den externa kommunikationen vid förtroendekriser bland företag och organisationer

- En delrapport av PR Barometern Näringsliv och Samhälle 2016

Ladda ner rapporten

 


Journalisters användande av sociala medier

En delrapport av PR Barometern Näringsliv och Samhälle 2016 – i samarbete med Sveriges Kommunikatörer”

Ladda ner rapporten

 


Generella resultat från
PR Barometerns Samhälle 2016

 

Ladda ner rapporten

 


Generella resultat från
PR Barometerns Business 2017

 

Ladda ner rapporten

 

 


PR Barometer® med globalt fokus - licenspartners

PR Barometern i Skandinavien genomförs idag via Aalunds egna callcenter beläget i Århus. I 2011 påbörjade Aalund en process med att erbjuda PR Barometer® modellen via strategiska licenspartners utanför Skandinavien.

För närvarande har Aalund fem licenspartners som har exklusiva rättigheter att genomföra PR Barometern utifrån Aalunds modell i deras land eller regioner. Motsvarande för samtliga nuvarande licenspartners är att de är marknadsledande analysföretag med samma värderingar och kärnvärden som Aalund. Visionen är att PR Barometern fortsätta växa med global förankring som resultat.

Aalund har följande licenspartners:

  • PBS – Gdansk, Polen
  • Market Probe Europe, Kontich, Belgien
  • Taloustutkimus, Helsingfors, Finland
  • Cido Research, Toronto, Kanada/Nordamerika
  • Future Thinking, Paris, Frankrike