Bo Christensen

Bo Christensen

Har arbetat med marknadsanalyser i mer än 25 år och har stor erfarenhet av kvantitativa analyser på företags- och konsumentmarknaden samt inom den offentliga sektorn.

Är ansvarig för utformningen av undersökningar och val av analysmetoder.
Parallellt med databehandling och analyser arbetar Bo med allmän produktutveckling samt utveckling av kundspecifika analyskoncept.

Har byggt upp specialistkunskap om affärsprocesser hos tillverknings- och grossistföretag samt för byggbranschen.

Är dessutom IT-ansvarig för Aalunds fem kontor.

Share
+1
Share
Tweet