Under förberedelserna inför mätningen så gav Aalund en klar bild av förloppet på ett mycket detaljerat och enkelt sätt. Detta innebar all information kring vad vi var tvungna att hantera och vidarege till Aalund som databas, översättningar m.m. Så även om vi hade mycket på vår egen agenda just då så var det enkelt för oss att hålla oss till tidsplanen.

Hela förloppet bidrog aldrig till mer stress och detta var pga. det bra och smidiga samarbetet med Aalund. De fanns tillgängliga när vi behövde deras råd och vägledning och hela förloppet föregick som planerat och avtalat.

Resultaten från mätningen var väldigt givande – det visade oss, svart på vitt, omständigheter m.m. som vi annars bara hade kunnat gissa oss fram till. Aalunds analysverktyg fungerade mycket väl och mycket enkelt för oss – användarvänligt är den bästa beskrivningen av verktyget.

Fortum in brief
Fortum’s purpose is to create energy that improves life for present and future generations. Catering to the versatile needs of our customers, we generate, distribute and sell electricity and heat, and offer related expert services. Our operations focus on the Nordic and Baltic countries, Russia and Poland. - 8.600 employees.
Karita Kivi, Communications Manager
http://www.fortum.com

Share
+1
Share
Tweet