I 2014 beslutade vi att använda Aalunds nya version av OrganisationsDialog (2.0) som vår årliga mätning för medarbetartrivsel.

Vi siktade oss in på att införskaffa ett mer dynamiskt verktyg och det visade sig att OrganisationsDialog 2.0 var precis det som vi letade efter.

Det har varit mycket enkelt att använda verktyget – både för administrationen som chefer samt övriga medarbetare.

I jämförelse med tidigare lösningar så levererar och hanterar OrganisationDialog en mycket snabbare överblick och ger oss detaljerade potentiella förbättringsförslag att fokusera på. Det är mycket enkelt att tyda och se inom vilka områden som utmaningar inom ledarskapet är tydliga – bland annat genom att jämföra de interna avdelningarna och regioner inom NCG.

De medföljande funktionerna i systemet är enkla att använda – exempelvis att skapa olika rapporter samt följa upp på hur mellancheferna använder sig av sina resultat. Systemet är mycket intuitivt.

När vi efterfrågade till Aalund om att få en ny överblick på chefernas handlingsplaner som baseras på resultaten så definierade och uppfyllde Aalund detta inför den efterföljande mätningen.

Jag kan enbart rekommendera detta system till verksamheter som kräver flexibla och effektiva medarbetarundersökningar samt effektivt uppföljningsarbete.

NCG Group in brief
The Nic. Christiansen Group is located in Denmark, Norway and Sweden.
Turnover 3.200 mill DKK. - Import of Jaguar, Land Rover and Hyundai.
Operates two retail chains including 15 outlets / repair shops and 8 automobile brands.
Jan Johannesen , Head of Group HR
http://www.nc.dk/

Share
+1
Share
Tweet