Rådek beslöt att genomföra en kundundersökning hösten 2016, vi valde att samarbeta med Aalund och Kundmonitor då de hade en koppling till FAR. Vi har inte anlitat någon annan för att göra en sådan undersökning tidigare. Vi är nöjda med det Aalund har gjort för oss, de är professionella och har under resans gång kommit med värdefulla tips och råd för att vi skall få ut mesta möjliga av undersökningen.
Det vi fick som bonus var de skriftliga omdömen kunderna gav oss där vi direkt har kunnat återkoppla och rätta till de  brister som kunden påpekat för oss. Det har varit värdefullt. Vi valde att få en genomgång av Aalund personligen vilket var ett viktigt steg i att få en bra överblick över utfallet. Aalund har genom undersökningen gett oss unik information hur vi ligger till inom kritiska segment jämfört med andra i vår bransch, där vi måste förbättra oss för att kunna utveckla Rådek till ett ännu mer framgångsrikt företag.

Johan Rudengren, Delägare

Share
+1
Share
Tweet