I samband med att vi skulle ta fram en helt ny undersökning tog vi kontakt med Aalund Nordic, som vi samarbetat med tidigare. Jag var även i kontakt med andra leverantörer, men den flexibilitet Aalund visade och det förtroende som jag fick för dem gjorde att det blev de som fick uppdraget. Jag har i över 13 års tid arbetat som beställare och har således höga krav på de samarbetspartners som jag jobbar med, och jag upplever att Aalund som leverantör t.o.m. har överträffat mina krav.

Detta är på grund av att de är proaktiva kunniga inom sitt område och för att de varit ett bra stöd och bollplank under resans gång. De har varit innovativa och slutprodukten är en lösning som känns skräddarsydd för just våra behov. Hög tillgänglighet och leveranssäkerhet är två utmärkande drag för Aalund.

Undersökningen är nu klar och jag kan bara konstatera att den blev som vi önskade, inte minst på grund av att vi arbetat hårt med varje enskild fråga i undersökningen. Den tekniska lösningen, CustomerFeedback, är grunden till att undersökningen kan användas på flera olika nivåer i vår organisation. Verktyget ger på ett enkelt sätt möjligheten att skära data både segmentsmässigt och geografiskt. För vår CRM-enhet är detta ett enormt värdefullt verktyg då vi nu kan målsätta aktiviteter och följa upp dessa från gång till annan.

CustomerFeedback är ett avancerat system som tillhandahåller resultaten på ett mycket användarvänligt sätt. Konceptet ger både en övergripande bild och möjlighet att gå ner på detaljnivå. Dessutom har CustomerFeedback många extra finesser utöver den data som verktyget visar. Det går exempelvis direkt i verktyget att sätta samman presentationsbilder i Powerpoint.

Tack vare denna kundundersökning kan vi nu följa upp förändringar vi genomför och få feedback på om vi gör rätt saker utifrån kundernas perspektiv.

Jennie Sundqvist, CRM Manager
http://sebgroup.com

Share
+1
Share
Tweet